Potok Wielka Puszcza jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Soły, położonym w Beskidzie Małym. Powierzchnia zlewni potoku wynosi 19.3 km2, a jego długość to 7.5 km. Kaskady na Potoku Wielka Puszcza w miejscowości Porąbka powstały w celu złagodzenia wartkiego nurtu potoku górskiego.  Po odpowiednim uporządkowaniu brzegów potoku w jego dolnym biegu oraz utworzeniu miejsca wypoczynkowego, wyposażonego w urządzenia małej architektury turystycznej, kaskady stały się atrakcyjnym miejscem, przyciągającym w okresie letnim rzesze mieszkańców i turystów.
Porąbka

Miejsca w pobliżu