Park Lipowy w Kętach powstał w 2014 roku na terenach zdegradowanych, w miejscu wcześniejszych dzikich wysypisk śmieci i gruzowisk, gdzie corocznie wypalane trawy stanowiły zagrożenie dla pobliskiego osiedla. Gmina zrekultywowała teren, na którym posadzono wszystkie rosnące w Polsce gatunki i odmiany lip, drzew przyjaznych pszczołom i nie tylko. W akcji sadzenia uczestniczyli pszczelarze, okoliczni mieszkańcy i samorządowcy. W park wkomponowano trzy ścieżki edukacyjne: dendrologia lipy, pszczelarstwo, ochrona przyrody. Wypoczynek na łonie natury można łączyć z edukacją.
32-650 Kęty

Miejsca w pobliżu