Bardzo ciekawy obiekt hydrotechniczny – Zapora Porąbka – pierwsza w Polsce zapora wodna. Została wybudowana między Porąbką, a Międzybrodziem Bialskim. Oddana do użytku w 1937 roku. Spiętrza wody rzeki Soły tworząc Jezioro Międzybrodzkie. Jest to zapora wodna typu ciężkiego. Została zbudowana na podłożu skalnym według projektu prof. Gabriela Narutowicza i inż. T. Baeckera przez Societé Franco-Polonaise. Wysokość zapory wynosi 37 m, a długość 260 m. Przy zaporze znajduje się elektrownia wodna, wybudowana i uruchomiona w 1954 roku jako pierwszy element Zespołu Elektrowni Wodnych. Zwiedzanie zapory i elektrowni możliwe w zorganizowanej grupie.
ul. Łazki 1
43-353 Porąbka
+48 33 486 83 05

Miejsca w pobliżu