Łowisko Rajsko składa się z dwóch zbiorników powstałych podczas eksploatacji żwiru: dwa połączone jazem jeziora Długie i Teatrzyk, którym towarzyszy zbiornik Zamułka. Obszar zbiorników wynosi około 25 ha, a ich głębokość waha się od 1-3 m. Wśród ryb dominują: karp, płoć, leszcz, karaś, okoń, ukleja, jaź, szczupak, sandacz, ponadto amur, lin, sum, wzdręga, jazgarz. Do jezior jest wygodny i bezpieczny dojazd oraz wyznaczone drogi wzdłuż większości brzegów. Przy brzegach można skorzystać ze ścieżki dydaktycznej na temat ptaków i ryb a także zjawisk geologicznych, które doprowadziły do powstania i ukształtowania tych terenów.

Miejsca w pobliżu