Stara Kolonia zlokalizowana jest w sąsiedztwie kopalni, przy ulicach Górniczej i Kościuszki. Składa się na nią czternaście wielorodzinnych budynków w regularnym układzie równoległych rzędów. Między poszczególnymi rzędami znajdują się wspólne podwórka z niskimi, murowanymi budynkami gospodarczymi oraz ogródki. Było to pierwsze w Brzeszczach osiedle o charakterze miejskim, zbudowane w latach 1903-1909 w formie kilkunastu piętrowych, wielorodzinnych domów. Równocześnie, po drugiej stronie obecnej ul. Kościuszki wzniesiono zespół parterowych domów dla dyrekcji, inżynierów i sztygarów, nazwany Kolonią Urzędniczą.

Miejsca w pobliżu