Wśród licznych atrakcji turystycznych gminy Porąbka, wymienić należy obszar objęty strefą ochrony przyrodniczej mieszczący się na zboczach Góry Zasolnica (567 m n.p.m.). Rezerwat ten, o powierzchni około 17 hektarów, został utworzony w 1973 roku, celem ochrony unikatowego zespołu starodrzewia buczyny karpackiej.  Całość obszaru wchodzi w skład zachodniej części Beskidu Małego, stanowiącego Pasmo Magurki Wilkowickiej i może być celem atrakcyjnych wędrówek.

Miejsca w pobliżu